Country vikend

Country vikend

Pozivamo sve kaubojke i kauboje i one koji se tako osjećaju na još jedan Country vikend na jezeru Šoderica

20,00 plesna skupina Dancing Boots

20,30 otvorenje Country vikenda

21,00 glazbena skupina Country strike, Zagreb

23,00 glazbena skupina Štublin bend, Koprivnica

Opašite se revolverima, nataknite šešir na glavu, navucite kaubojke i pravac Divlji zapad – jezero Šoderica 06. i 07. srpnja 2019.