Predstava “Dimnjačar” u sklopu 4. Kazališnog festivala “Ljeto na Šoderici”